Creative Curriculum

Creative Curriculum

            Creative Curriculum, diğer bütün yaklaşımları içinde bulunduran bir eğitim yaklaşımıdır. Yaklaşımda öğretmenin rolü çocukları yönlendirmek ve eğitim sürecini gözlemleyerek değerlendirmektir.

Yaratıcı bir program olan Creative Curriculum, erken eğitim programlarında çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve dil gelişimini tamamlamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Henüz okuma yazmayı bilmeseler de çocukların okuma, yazma, fen, matematik, sanat ve teknoloji alanlarında bilgi sahibi olmaları ve fikirlerini açıklamaları sağlanmaktadır.

 

Kum, su, küpler, oyuncaklar, müzik aletleri gibi pek çok farklı nesne ile çocukların gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Programda öğretmen, okul ve aile iş birliği içerisinde eğitimi desteklemekte, zaman zaman aileler de eğitime dâhil edilmektedir.

 

Aktif öğrenmeyi destekleyen ve gelişimsel olarak uygun programlar hazırlanan Creative Curriculum eğitim yaklaşımında çoklu zekâ boyutları, disiplinler arası program anlayışı ile yansıtılmaktadır. Ayrıca problem ve kavramların anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması amaçlanmaktadır. Kuramın sözel, mantık, görsel, müziksel, bedensel, doğal zekâ, kişiye dönük ve kişiler arası gibi bölümleri bulunmaktadır. Her bölümün çocuk üzerinde farklı ve olumlu etkiler göstermesi, kendini ifade edebilme yeteneği kazandırması, öz güven sağlaması ve sorunlarına kendi başına çözümler üretebilmesi hedeflenmektedir.

 

Eğitimin verildiği okullarda mantıksal zekânın geliştirilmesi ve genellikle bilimsel düşünme yeteneği edinilmesi istenmektedir. Resim, grafik, heykel gibi görsel sanatlar, denizcilik, mimarlık gibi yüzey ve bilgi gerektiren durumlar, farklı derinlik ve açılardan objeler tasarlama yeteneği gibi pek çok farklı yeteneğin ortaya çıkması da eğitimin amaçları arasındadır.Bir cevap yazın

Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.