PYP ( Primary Years Program)

PYP (Primary Years Program) yani İlk Yıllar Programı adındaki eğitim yaklaşımı 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış bir eğitim sistemidir. PYP yaklaşımı, çocukların neler öğrenmesi gerektiğini, eğitim yöntemlerini ve değerlendirme stratejilerini müfredat modeline uygun olarak belirleyen bir eğitim modelidir.

PYP eğitim yaklaşımının amacı, öğrencilerin sosyal, fiziksel, duygusal, kültürel ve akademik açıdan ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Eğitim aynı zamanda okul seviyesindeki çocuklara da uygulanabildiği için öğrencilerin düşünen, eleştirebilen ve karşısındakilerin tecrübe ve deneyimlerine saygı duyan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

PYP yaklaşımı, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini savunan bir eğitim sistemidir. Öğrencinin ve öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları sınıf ortamlarında verilen eğitim ile uluslararası bireyler yetiştirmek yaklaşımın hedefleri arasındadır.

PYP’nin hedefleri arasında öğrencilerin, araştıran, sorgulayan, düşünen, riski göze alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık görüşlü, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmasını sağlamak bulunmaktadır. Öğrenciler kendi kararlarını alabilen, karmaşık problemleri bile çözebilen, sorgulayıcı ve yaratıcı bir biçimde inisiyatiflerini kullanabilen bireyler olarak eğitim almaktadırlar. Merak ve öğrenme isteği çocuklara aşılanmakta, dürüst, doğru ve adil olma özelliklerine sahip olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini göz önünde bulundurarak kişisel güç ve zayıflıklarını analiz edebilme ve hatalarını görebilme yeteneği kazandırılmaktadır.

PYP yaklaşımında öğretmen öğrencilerin ilgi alanlarını desteklemekte ve kendilerine güven duymalarını sağlamaktadır.Bir cevap yazın

Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.