Reggio Emilia

Reggio Emilia
İtalya’nın kuzeyindeki Reggio Emilia kasabasında 2. Dünya Savaşı sırasında çocuklar için bir eğitim merkezi kurma çabası ile ortaya çıkan yaklaşım, günümüzde tüm dünyaya yayılan bir okul öncesi eğitim sistemidir. Reggio Emilia yaklaşımının öncüsü ve fikir babası Loris Malaguzzi eğitimin her çocuğun hakkı düşüncesini savunması ile birlikte bu yaklaşım ortaya çıkmıştır.

 

Reggio Emilia yaklaşımına göre küçük yaştaki çocuklar hayatın anlamı ile ilgili cevaplar aramaktadırlar ve onların aradıkları cevapları bulabilmeleri için teşvik edilmesi gerekmektedir. Çocuklar aslında yaratıcı, meraklı, araştırmacı, üreten ve yeni deneyimler kazanan kişilerdir. Fakat her konuda onların önü açılmalı, merak ettikleri tüm soruların cevapları doğru ve anlaşılır şekilde verilmelidir. Ayrıca çocuklar istedikleri konularda değişiklikler yapabilmeli kendilerini ifade ederken farklı araçlardan yararlanmalıdırlar.

 

Reggio Emilia eğitiminin temel ilkeleri arasında bir çocuğun lider olarak algılanması, yönetebilir, dinleyebilir, dinlenebilir, üretebilir ve kendini ifade edebilir bir birey olarak görülmesi bulunmaktadır. Çocuk için öğretmen rehberdir, fakat çevre de bir diğer öğretmendir. Etrafında gördüğü her şeyi merak edip araştırma hakkı olmalıdır.

 

Reggio Emillia yaklaşımının asıl amacı büyüme sürecindeki çocukların gelişmesini engelleyen ve önüne çıkan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Çocuğa eski ve katı kurallar koymak, konuştuğunda ya da soru sorduğunda susturmak ve cevap vermemek çocuğun önüne duvar koymaktır. Bu nedenle de bu eğitim ile duvarları ortadan kaldırmak en büyük amaçtır.Bir cevap yazın

Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.