Waldorf Eğitimi

Waldorf Eğitimi
Waldorf eğitimi, 1919 yılında Rudolf Steiner tarafından geliştirilen bir eğitim yaklaşımıdır. Waldorf eğitimi, okul öncesi yaştaki çocukların sosyali ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel açıdan gelişebilmesini amaçlamaktadır. Yaklaşımda çocukları birbiri ile rekabet etmek yerine karşılıklı saygı çerçevesinde yardımlaşmaya teşvik etmek en önemli amaçtır.

Rudolf Steiner’e göre her çocuğun belli bir potansiyeli vardır. Fakat bu potansiyel uygun ortamlar hazırlanarak ortaya çıkarılmalıdır. Çocuğun resim, müzik, dans ve daha pek çok farklı konulardan hangisine daha fazla ilgisi olduğu yaklaşım sayesinde ortaya konulmalıdır.

Çocuğun hayal gücünün geliştirilmesine dayalı bir sistem olan Waldorf eğitimi, başarılı ve yaratıcı beyinlerin gelişmesi amaçlar arasındadır. Çocukların ilk 7 yılının hayatının bütününü belirlediği ve etkilediği düşünülerek yola çıkılan Waldorf eğitimi çocukların kendi sınırlarını belirlemesini ve yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve mücadeleci birer birey olmalarını destekleyen bir yaklaşımdır.
Okul öncesinde verilen doğru ve bilinçli eğitim sayesinde çocuğun geleceğinin şekil alacağı ile yola çıkılıp matematik, tarih, fen, biyoloji ve daha pek çok dersi eğlenerek oyun şeklinde öğrenmek hedeftir. Yaşayarak öğrenme ve bilgiyi kavrama amacı ile yol alan Waldorf yaklaşımında asıl temel ilke taklittir. Bir kişiyi, hayvanı ya da nesneyi taklit ederek çocukların sevgi atmosferinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Çocukların dünyada olup biten ve özellikle de ilk eğitim yuvaları olan evde olup biteni taklit ettikleri düşünüldüğünde taklit ederek öğrenmeleri oldukça kolaydır.Bir cevap yazın

Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.